Идем на телек

Петр Воробиенко

Ректор Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова, член-корреспондент Национальной Академии педагогических наук Украины, доктор технических наук, профессор
Актуальність книги «Йдемо на Телек!» обґрунтована тим, що телебачення, незважаючи на стрімку популярність Інтернету, як і раніше, залишається основним джерелом інформації. Сучасний класик соціологічної думки Ентоні Гідденс підкреслив важливість ролі телебачення в суспільному житті в такий спосіб: «Телебачення допомагає формувати основи сприйняття, загальний культурний світогляд, за допомогою яких індивід в сучасному суспільстві інтерпретує і організовує інформацію…».

Тому невипадково феномен телебачення вже багато десятиліть продовжує хвилювати всіх — філософів, соціологів, психологів, політологів, і, звичайно ж, істориків і журналістів, які досліджують його в різних аспектах.
Однак, незважаючи на наявні численні публікації про центральне українське телебачення, комплексних науково-популярних досліджень, присвячених, практично немає. Наприклад, мало хто знає, що ще в далекому 1932 р., як розповідає С. Плахотнюк, «одеські фахівці возили свої розробки, в тому числі штрихові телевізори з екраном розміром з сірникову коробку в Москву, де отримали високу оцінку. Це був апогей і нездоланний глухий кут електромеханічної телевізійної системи».

Тому підготовлена до видання книга А. М. Бузіян і Н. Ф. Карай «Йдемо на Телек!», стане, без перебільшення, важливою подією у дослідженні історії вітчизняного телебачення.
Позитивно слід оцінити зміст і композицію рецензуємої книги. Її автори простежили шлях створення Одеського телебачення з 1950 року, в грудні якого, за ініціативою ректора Одеського електротехнічного інституту І. П. Пишкіна, було організовано чотири бригади, які взяли на себе зобов'язання до 1 травня 1951 року спорудити телецентр. Так зусиллями студентів і викладачів з трофейних радіодеталей було сконструйовано Одеський експериментальний телецентр, який став одним з перших в СРСР і в Україні.

А. Бузіян і Н. Карай зуміли відтворити неповторну атмосферу, яка панувала в лабораторіях, в яких творили справжні ентузіасти своєї справи.
Цінним для нас є те, що авторам вдалося переконливо показати нерозривність розвитку Одеського телебачення і Одеського електротехнічного інституту інженерів зв'язку ()ЕПЗ). Своєю появою і розвитком Одеське телебачення зобов'язане таким випускникам і співробітникам Одеського інституту зв'язку, як ректор Іван Пишкін, інженер Володимир Калабін, завідувач кафедри телебачення Михайло Глікліх, творець і хранитель музею Одеського телецентру Василь Салабай, Віра Темненко і багато, багато інших.

На сторінках цієї книги авторам вдалося зібрати в якості її героїв практично всіх чудових людей, причетних до створення і існування Одеського телебачення. Розкрити їх позитивні людські якості, які сприяли великим відкриттям. Ці люди, винахідники і творці, вносили свій посильний внесок у створення особливого суспільного клімату, який став основою майбутніх прогресивних змін в країні.

Ще одним важливим моментом, який має історичну і соціологічну цінність, є те, що події, викладені в книзі, дають широке уявлення про минуле нашого суспільства і держави, можливість зрозуміти спосіб мислення людей того часу.
Особливо слід відзначити унікальну цінність фотографій, які ілюструють текст.

Дана робота створила потужну основу для подальшого дослідження історії українського телебачення в цілому і одеського телебачення зокрема. Безумовно, вона буде цікава історикам, фахівцям в галузі телебачення, журналістам і всім, хто цікавиться історією телебачення.
Книга стане безцінною підмогою для написання навчальних курсів і програм з історії, журналістики, соціології, соціальної комунікації та ін.
Вихід у світ книги «Йдемо на Телек» стане яскравою сторінкою історії телебачення та сприятиме патріотичному вихованню нинішніх і майбутніх поколінь молоді, яка цікавиться вітчизняною історією.
We use cookies to provide the best site experience.

Для оптимизации работы сайта используются файлы cookies
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь на использование файлов cookies.

Ok, Больше не показывать
Close